Vegyész technikus

Részletes információkért kattints a szakképesítésekre és a szóbeli tételekre! Zárójelben rövid utalás van a vizsga tartalmára.

54 524 03 Vegyész technikus

Gyakorlat A Laboratóriumi gyakorlat
180 perc, 20% (Klasszikus analitika, Szervetlen és szerves preparátumok előállítása)
Gyakorlat B Vegyipari mérések, műveletek, műszeres analitikai feladatok
180 perc, 20% (Műszeres analitika, Vegyipari műveletek és mérések)

Írásbeli Vegyipari műszaki feladatok
180 perc 15%  (Kémia, fizikai kémia elméleti és számítási feladatok)

Szóbeli A Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok
20% (Munka- és környezetvédelem)

Szóbeli B  Vegyipari eljárások és mérések
15% (Vegyipari műveletek és vegyipari technológia)

RÉSZLETEK (Kivonat az SZVK-ból)

Vegyipari eljárások és mérések

13 thoughts on “Vegyész technikus

 1. Tisztelt Fogarasi Tanár Úr!
  Nagyon örülök, hogy rátaláltam az Ön honlapjára az interneten keresgélve, ugyanis sajnos semmiféle információt nem sikerült még hivatalos helyen találnom.
  Jelenleg a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
  Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája és
  Kollégiumába járok az 54052403 as vegyész technikusi képzésre.
  A honlapot böngészve arra következtetek, hogy Tanár Úr esetleg jobban informált, lenne pár kérdésem, bízva abban hogy sikerrel járok. :)
  Mikor lehet körülbelül meg a szóbeli vizsgák témakörei?
  Illetve ami még érdekelne, és nem találtam róla információt az az írásbeli vizsga?
  Jelenleg csak kémia és fizikai kémia elmélet és számítás lesz? Egyes tanáraim szerint igen, mások szerint 80% kémia-fizkém 20% műszaki ismeret.
  Valamint mivel ez nem moduláris képzés, ezért érdeklődnék, hogy az írásbeli vizsga hány százaléktól elégséges; magyarán mennyit kell elérni belőle, hogy sikeresnek nyilvánítsák?
  Tavalyi évben mennyi volt?
  Remélem Tanár Úrtól megkapom a várt információkat; minden jót kívánok
  Barczán Zombor

  • Kedves Zombor!
   Az, hogy nem találtál semmilyen hivatalos információt, legfeljebb annyit jelent, hogy rossz helyen kerested :) . De vegyük komolyra a figurát:

   1. A szakmai szóbeli vizsgák teljes tételsora – ellentétben az érettségi tételekkel – nyilvános. Illetve nyilvános lesz, remélhetően minél hamarabb, és itt lesznek megtalálhatók. (De ha hivatalosan is megjelenik, a fogi.hu-ról is le lehet majd tölteni.)

   2. A teljes vizsgaleírás megtalálható a Szakmai és vizsgakövetelményekben. (Röviden SZVK) Innen tölthető le:

   De rövidítve a fogi.hu/vizsgákról menüpontban is leírtam, és az SZVK innen is elérhető (a szakma nevére kattintva).

   A vizsga leírása az SZVK 5.3 pontjában részletesen megtalálható, de az egyszerűség kedvéért idemásolom:

   5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

   A) A vizsgafeladat megnevezése: Laboratóriumi gyakorlat

   A vizsgafeladat ismertetése:
   – Anyagminta feldolgozása, vizsgálatra előkészítése (oldás, feltárás, törzsoldat-készítés)
   – Klasszikus analitikai feladat: a mérőoldatok és reagensek elkészítése, elemzés végrehajtása
   – Szervetlen és szerves preparátumok előállítása
   – Egyszerű műszeres analitikai mérések (potenciometrikus pH-mérés, egyszerű fotometriai mérések látható tartományban, refraktometria, konduktometriás mérés)
   – Az eredmények értékelése, dokumentálása
   – Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

   A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
   A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

   B) A vizsgafeladat megnevezése: Vegyipari mérések, műveletek, műszeres analitikai feladatok

   A vizsgafeladat ismertetése:
   – Műszeres analitikai mérések végrehajtása, eredmények kiértékelése (fotometriai mérések látható és UV tartományban, potenciometrikus mérések, térfogatos elemzés potenciometrikus és konduktometriás végpontjelzéssel, minőségi és mennyiségi elemzés GC-vel és HPLC-vel, atomabszorpciós mérés, lángfotometriás mérés)
   – Vegyipari műveletek és mérések (anyagszállítási, nyomás- és mennyiségmérési, hűtési és fűtési feladatok, szivattyú vizsgálata, vegyipari célberendezések – szűrő, ülepítő, bepárló, szárító stb. – készülékek működtetése, üzemállapotuk ellenőrzése mérési adatok alapján, üzemvitel optimalizáló beállítások)
   – Az eredmények értékelése, elvégzett feladat dokumentálása
   – Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata

   A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
   A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

   5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

   A vizsgafeladat megnevezése: Vegyipari műszaki feladatok

   A vizsgafeladat ismertetése
   A) Kémiai és fizikai kémiai fogalmak alkalmazását végzi a következő témakörökben:
   – Vegyi anyagok kémiai tulajdonságai, jellemzői
   – Halmazállapotok jellemzése, halmazállapot-változások
   – Elegyek jellemzése, csoportosítása, összetételének megadása jellemzése fázisdiagramjaikkal, híg oldatok tulajdonságai
   – Elválasztási folyamatok
   – Reakciók kinetikai és termokémiai jellemzői
   – Az egyensúly kialakulása kémiai folyamatokban, a dinamikus egyensúly fogalma, az egyensúly befolyásolása, a konverzió fogalma
   – Elektrokémiai ismeretek
   – A szorpciós jelenségek leírása, alkalmazása

   B) Kémiai és fizikai kémiai számításokat végez a következő témakörökben:
   – Sztöchiometriai és analitikai számítások
   – Gázok, gázelegyek jellemzői, állapotváltozásai
   – Halmazállapot-változások látens hői
   – Elegyek összetétele, koncentrációk egymásba történő átszámítása
   – A relatív tenziócsökkenés, a fagyáspontcsökkenés, a forráspont-emelkedés és az ozmózisnyomás törvények alkalmazása
   – Tömeghatás törvénye, az egyensúlyi állandó (Kc) alkalmazása, konverzió számítása
   – Elektrolitok egyensúlyai: adott koncentrációjú oldat pH-ja erős és gyenge savak, illetve bázisok esetén, disszociációfok, oldhatósági szorzat
   – Megoszlás két oldószer között
   – Elektrokémiai számítások
   – Termokémiai számítások a reakcióhő meghatározására

   Az írásbeli feladat az elméleti és számítási feladatokat kb. 50% arányban tartalmazza.

   A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
   A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

   5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

   A) A vizsgafeladat megnevezése: Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok

   A vizsgafeladat ismertetése:
   – Munkavédelmi-, biztonságtechnikai- és tűzvédelmi faladatok ismertetése.
   – Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai, légszennyezők, vizek szennyezői, vízminőségi adatok, talajszennyezések bemutatása.
   – Munkajogi, gazdasági, munkaszervezési feladatok ismertetése.

   A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
   A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

   B) A vizsgafeladat megnevezése: Vegyipari eljárások és mérések

   A vizsgafeladat ismertetése:
   – Szerves és szervetlen vegyipari technológiák és műveletek alkalmazása a vegyipari eljárásokban
   – Technológiai folyamatábrák értelmezése, reaktorok, műveleti berendezések működésének ismertetése, jellemzőik megadása.
   – A kémiai reakciók hasznosításának lehetősége az ipari folyamatokban.
   – A termelést befolyásoló műszaki paraméterek hatásának vizsgálata az egyes folyamatokra.
   – A gazdaságosságot befolyásoló energia- és anyagszükségletekkel kapcsolatos számítások bemutatása, elvégzése.
   – A műveleti alap- és célberendezések – szivattyúk, keverők, hőcserélők, szárítók és desztillálók – optimális üzemvitelét meghatározó diagramok, szabványtáblázatok és grafikus elemzők használatának bemutatása.

   A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
   A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

   Ebből látszik, hogy az írásbeliben nincs műszaki ismeret, és a kémia-fizkém százalékos arány sincs rögzítve. Csak annyi, hogy az írásbeli feladat az elméleti és számítási feladatokat kb. 50% arányban tartalmazza.

   Ha további kérdésed van, vagy valamit kihagytam, nyugodtan írjál. Ezeket beszéld meg tanáraiddal is, és ha nekik bármi kérdése lenne, ők is felvehetik velem a kapcsolatot.

   További jó felkészülést a vizsgára:

   Fogarasi József

 2. Nagyon köszönöm, hogy vette a fáradságot!
  Igazán részletesen leírt mindent nekem Tanár Úr!
  Az volt még a kérdésem, hogy komplex vizsga esetében az írásbeli hány %-tól megfelelt?
  Tehát mennyit kell minimálisan elérni?
  valamint a tavalyi modulosnál ( 5452402) mennyi volt a minimum?
  Köszönöm még egyszer, holnap megosztom a többiekkel is!

  • Igaz, ez kimaradt.

   Nos a válasz egyszerű: Nincs semmiféle százalék. Ez alól az írásbeli a kivétel, ahol a tételben lesz leírva, hogy az elért teljesítmény (elért%) hányas osztályzatot jelent. Mivel az írásbeli központi, így ennek pontszámának osztályzatra való átváltása is központilag van előírva.
   A gyakorlatra és a szóbelire ilyen előírás nincs, ezeket 1-től 5-ig kell osztályozni.
   Sikeres a szakmai vizsga, ha az egyes részek (Írásbeli, gyakorlati, szóbeli) között nincs elégtelen osztályzat. A szakmai vizsga végső osztályzatát a SZVK-ban előírt százalékos arányban kell súlyozott középértékkel kiszámítani. Erre vonatkozóan a fogi.hu oldalon, a Vizsgákról menüpontban találsz részletes leírást. (Vagy itt.)

   • Köszönöm!
    Tehát az hogy az írásbelim sikeres-e, vagy sem, azt csak akkor tudom meg miután megírtam?
    Előre nem lehet tudni hogy mennyi % kell a sikeres írásbelihez?

    • 1. Én a helyedben nem azzal foglalkoznék, hogy mennyi pontot kell elérni a ketteshez :(
     2. Én igyekeznék a legjobb tudásom szerint maximális pontszámot elérni, az biztosan nem jelent bukást :(
     3. Azért ennyire nem rossz a helyzet: az írásbeli dolgozat elején általában szerepelnek a ponthatárok, így már a dolgozat kezdetekor tudhatod, mennyi kell a minimumhoz. De már megbeszéltük: nem a minimumra, hanem a maximumra gyúrunk!

     Jó vizsgafelkészülést!

     Fogarasi József

     • Köszönöm a válaszát.
      Az írásbeli a legnehezebb része, a tanárok szerint is, sokan itt buknak el…

  • Még valamit: A korábbi, modulos rendszerben más volt a számítás. Ott modulonként kellett értékelni a vizsgát, és a modulnak együtt (ami több vizsgarészt is tartalmazott: írásbalit, szóbelit, gyakorlatit) kellett elérni az előírt, minimum 51%-os teljesítményt. Felejtsük el, ez már a múlté
   Üdv,
   Fogarasi József

 3. Tisztelt tanar ur!
  Nem talaltam valaszt sehol sem a kovetkezo kerdesemre:
  Irasbeli vizsgan 4jegyu fuggvenytablazat hasznalhato-e?
  Koszonom

 4. Jó napot kívánok!Érdeklődni szeretnék hogy a 2018.05.23.ai vegyésztechnikus (54 524 03)komplex szakmai irasbeli vizsga feladatlapja és megoldó kulcsa mikor lesz elérhető? Köszönöm Madarászné

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>